Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology (CIMAT)
Startdatum: 01/11/2019
Einddatum: 30/10/2022
Project type: Interreg Vlaanderen – Nederland
Contactpersoon Vanhoucke Machine Engineering bv: Maarten Vanhoucke

Context
Traditioneel gaan schaalvergroting en mechanisering hand in hand. Maar deze strategie biedt geen oplossing voor kleinere land- en tuinbouwbedrijven die zich richten op de bio-teelt of op specifieke nicheteelten zoals groente, (klein) fruit of bomen. Deze bedrijven zijn vragende partij voor multifunctionele machines, inzetbaar bij diverse landbouwtaken en in verschillende teelten. Kleine machines die de teelt duurzamer maken.

Doelstelling
CIMAT wil antwoorden bieden. Het project bundelt de krachten van Vlaamse en Nederlandse partners. Samen verkennen ze de mogelijkheden van een autonoom werktuigplatform met modulaire gereedschappen voor uiteenlopende taken. Als basis dient een zelfrijdende, elektrisch aangedreven robot, die gedurende de projectlooptijd geoptimaliseerd wordt.

Partners
Het project is een samenwerking tussen elf Vlaamse en Nederlandse partners. Ze hebben elk hun specifieke expertise om de doelstellingen van het project te behalen:

Inagro vzw
KU Leuven – Katholieke Universiteit Leuven
ILVO – Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Provincie Vlaams-Brabant
Delphy BV
Proefboerderij Rusthoeve
PCFruit – Proefcentrum Fruitteelt vzw
University College Roosevelt
Compas Agro
Vanhoucke Machine Engineering bv
Octinion bvba